ขายถัง ถังพลาสติก ถังไนโตรเจน ถังเก็บน้ำเชื้อ ถังเก็บเชื้อแช่แข็ง ถังเคมีภัณฑ์

โชติชวาลเสถียร จำหน่าย ถังพลาสติก ถังบรรจุสี ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง เคมีภัณฑ์ ถังขนาดบรรจุ 1, 10 Kg, 20 ลิตร พร้อมฝาปิด ถังบรรจุ 2 กิโล ถังบรรจุ 1, 5 ยูเอสแกลลอน ถังแช่แข็งเซลล์ ถังไนโตรเจนแช่แข็งเซลล์ ถังเก็บน้ำเชื้อ ถังไนโตรเจนเก็บน้ำเชื้อ

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

http://www.ccsplastic.com/P_pail.html

สอบถามสินค้าถังพลาสติก เพิ่มเติมได้ที่

คุณ ภาสุร สุขเกษม 081-945-2729 (Manager)

Tel: 02-441-4842-3

ถังพลาสติก

1. ถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร

1.1 ถังขนาด 20 ลิตร ฝาเรียบ

1. ลักษณะเป็นถังพลาสติกทรงกลมปากกว้าง

2. มีขนาดบรรจุ 18-20 ลิตร

3. สามารถใส่อาหารได้ เพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็น FOOD GRAD (เกรด A)

4. ฝาล็อก 2 ชั้น (มี 2 แบบ 1.ฝาเรียบธรรมดา

2.ฝาเรียบใส่ซีลยาง)

5. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็น PP

1.2 ถังขนาด 20 ลิตร ฝา SPOUT

1. ลักษณะเป็นถังพลาสติกทรงกลมปากกว้าง

2. มีขนาดบรรจุ 18-20 ลิตร

3. มีฝากรวย เหมาะสำหรับการใส่สินค้าประเภทของเหลว เช่น น้ำมันชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะสะดวกในการใช้งาน โดยไม่ต้องเปิดฝาออก

4. เป็นฝาล็อก 2 ชั้น

5. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็น PP

2. ถัง 5 แกลลอน (TL)

1. ลักษณะเป็นถังพลาสติกทรงกลมปากกว้าง

2. มีขนาดบรรจุ 15-18 ลิตร

3. เป็นฝาล็อก 3 ชั้น

4. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็น PP

5. สามารถใส่อาหารได้ เพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็น FOOD GRAD (เกรด A)

3. ถัง 2.5 GL.(10 กก.)

1. ลักษณะเป็นถังพลาสติกทรงกลมปากกว้าง

2. มีขนาดบรรจุ 10 กก.

3. เป็นฝาล็อก 2 ชั้น

4. สามารถใส่อาหารได้ เพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็น FOOD GRAD (เกรด A)

5. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็น PP

4. ถัง 5 กก.

1. ลักษณะเป็นถังพลาสติกทรงกลมปากกว้าง

2. มีขนาดบรรจุ 5 กก.

3. เป็นฝาล็อกชั้นเดียว

4. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต PP

5. เหมาะสำหรับใส่ จารบี ผลิตภัณฑ์ชนิดครีม

5. ถัง 2 กก.

1. ลักษณะเป็นถังพลาสติกทรงกลมปากกว้าง

2. มีขนาดบรรจุ 2 กก.

3. เป็นฝาล็อกชั้นเดียว

4. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต PP

5. เหมาะสำหรับใส่ จารบี ผลิตภัณฑ์ชนิดครีม

6. ถัง 1 GL.

1. ลักษณะเป็นถังพลาสติกทรงกลมปากกว้าง

2. มีขนาดบรรจุ 3.785 ลิตร

3. เป็นฝาล็อกชั้นเดียว

4. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต PP

7. ถัง 25 ปอนด์

1. ลักษณะเป็นถังพลาสติกทรงกลมปากกว้าง สีขาว

2. มีขนาดบรรจุ 20-22 กก.

3. เป็นฝาล็อกชั้นเดียว สีส้ม

4. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต HDPE

5. สามารถใส่อาหารได้ เพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็น FOOD GRAD (เกรด A)

6. เหมาะสำหรับงานที่ใช้หมุนเวียน

ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณ ณชญาดา สุขเกษม (Special Products Manager)

โทร 081-438-2942 , 083-988-0248

E-mail: nachayadaskksm89@gmail.com

ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว เป็นถังซึ่งออกแบบมาเพื่อบรรจุไนโตรเจนเหลว ใช้ในการเติมลงในถังเก็บตัวอย่าง หรือในเครื่องมือที่ต้องการใช้ไนโตรเจนเหลว ซึ่งถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดเล็ก และ ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดกลาง ผลิตจากอลูมิเนียม 2 ชั้น ที่มีความแข็งแรงและทนทาน น้ำหนักเบา เคลือบสี และระหว่างชั้นมีระบบป้องกันความร้อนเป็นสุญญากาศ พร้อมฉนวนป้องกันความร้อนอีกชั้นหนึ่ง และเทคโนโลยีพิเศษในการเชื่อมคอถัง หูจับแบบขึ้นรูปเชื่อมติดกับตัวถังเพื่อความแข็งแรง และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ฝาถังพร้อมแกนฉนวนป้องกันการระเหยของไนโตรเจนเหลวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว มีหลายขนาด

ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดเล็ก จะมีลักษณะปากถังจะแคบเหมาะสำหรับการยกถังเท

1. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 4 ลิตร

2. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 5 ลิตร ลักษณะปากถังกว้างเป็นแบบทรงกระบอก เหมาะกับงานที่ต้องการจุ่ม หรือแช่ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ และใช้เวลาไม่นานนัก

3. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 10 ลิตร

ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดกลาง สามารถติดตั้งชุดถ่ายไนโตรเจนเหลว เพื่อความสะดวกต่อการนำไนโตรเจนเหลวออกมาใช้งานโดยไม่ต้องยกเท

4. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 20 ลิตร

5. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 25 ลิตร

6. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 30 ลิตร

7. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 35 ลิตร

8. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 50 ลิตร

ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดใหญ่ ตัวถังเป็นโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) 2 ชั้น ระหว่างชั้นนอกและชั้นใน มีระบบป้องกันความร้อนเป็นสูญญากาศ

9. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 100 ลิตร

10. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 160 ลิตร

11. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 180 ลิตร

12. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 240 ลิตร

ถังเก็บเชื้อแช่แข็ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณ ณชญาดา สุขเกษม (Special Products Manager)

โทร 081-438-2942 , 083-988-0248

E-mail: nachayadaskksm89@gmail.com

ถังเก็บเชื้อแช่แข็ง ตัวถังทำด้วยอลูมิเนียม 2 ชั้น ระหว่างชั้นเป็นสูญญากาศ มีฉนวนพิเศษแบบ Super Insulation ซึ่งเป็นระบบป้องกันความร้อน แบ่งเป็นชั้นสเตนเลส (Rack) เพื่อสามารถเก็บเชื้อแบบขวดและกล่องพลาสติกได้ มีหลายขนาด ดังนี้

  1. ถังเก็บเชื้อแช่แข็งขนาด 3 ลิตร

  2. ถังเก็บเชื้อแช่แข็งขนาด 10 ลิตร

  3. ถังเก็บเชื้อแช่แข็งขนาด 20 ลิตร

  4. ถังเก็บเชื้อแช่แข็งขนาด 34 ลิตร

  5. ถังเก็บเชื้อแช่แข็งขนาด 35 ลิตร

  6. ถังเก็บเชื้อแช่แข็งขนาด 81 ลิตร

  7. ถังเก็บเชื้อแช่แข็งขนาด 130 ลิตร

ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ที่จำหน่ายโดย

บริษัท โชติชวาลเสถียร จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองจากองค์การมาตรฐานสากล

*

สอบถามสินค้าถังพลาสติก ถังไนโตรเจน เพิ่มเติมที่

คุณ ภาสุร สุขเกษม 081-945-2729 (Manager)

คุณ ณชญาดา สุขเกษม (Special Products Manager) โทร 081-438-2942 , 083-988-0248

*

บริษัท โชติชวาลเสถียร จำกัด

52/22 หมู่ 7 ถ.พุทธมลฑลสาย 3

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

Tel: 02-441-4842-3

Fax: 02-441-4844

M0bile 081-438-2942, 083-988-0248

Email: ccs.pasura@hotmail.com

E-mail: nachayadaskksm89@gmail.com

www.ccsplastic.com

Did you like this? Share it: